Seznam provozovatelů wifi sítí - Záříčímapa CR
  • chropnet.wsc.cz
    Záříčí
    Síť je poskytována v bezlicenčním pásmu 5GHz. Od 1.dubna 2005 je naše nabídka rozšířena o možnost připojení do optické internetové/metropolitní sítě (pouze na sídlišti v Chropyni), do které se může připojit až 700 domácností. Celá síť je připojena páteřním spojem v pásmu 17GHz a konektivitou 2x450Mb/s. Nabízíme pro naše klienty (a členy OSCHROPNET) IPTV od společnosti SLEDOVANI.TV, kde zdarma může klient sledovat až 36 TV programů. Celková nabídka je koncipována zejména pro připojení domácností, ale nevylučuje se připojení malých i větších firem v okolí. Podle zájmu bude možné připojit i městský úřad, knihovny a školy. Vysílače pokrývají cca 95% území města Chropyně a je možné signál přijímat i v okolních obcích Zářičí, Plešovec atd.
  • cyrilek.net
    Záříčí
    cyrilek.net je nezisková organizace - občanské sdružení, provozující od roku 2004 vlastní datovou síť na Kroměřížsku a v přilehlém okolí. Sdružení vzniklo díky snaze několika místních nadšenců, které už nebavilo usínat u pomalých telefonních modemů provozovaných na zastaralých telefonních linkách, či jen tak sedět a několik let čekat na zavedení (bohužel opět pomalého a drahého) ADSL a rozhodli se konat. Tito lidé společně s ostatními odborníky z oborů síťových technologií, elektroniky, radiových systémů a spousty dalších profesí vybudovali ve svém volném čase za podpory některých obcí datovou síť, jejíž rozloha nyní dosahuje téměř 250km2. Snahou bylo dosažení maximální kvality a rychlosti přenosu dat a tak jsme hned v počátku zavrhli použití tehdy levných, avšak pomalých zařízení. Páteře naší sítě jsou dnes tvořeny bezdrátovými spoji v licenčním i volném pásmu, což společně s promyšlenou topologií sítě umožňuje dosahovat přenosových rychlostí často přesahujících desítky Mbps. Díky unikátnímu systému řízení provozu, jehož vývoj trval několik let, mohou členové našeho sdružení využít veškerou dostupnou kapacitu sítě v dané lokalitě. Jedním z nelehkých cílů, které jsme si kladli při zakládání sdružení, bylo vybudování centrálního retranslačního uzlu na návrší zvaném "U Cyrilka", odkud také pochází samotný název sdružení. Po nemalých komplikacích při jednání s úřady se nám nakonec podařilo získat potřebná povolení pro zahájení stavebního řízení, které bylo úspěšně završeno vztyčením 20m stožáru, jež nyní tvoří hlavní bod naší sítě.


zpět na výběr kraje nebo města v tomto kraji


 
Copyright 2001 - 2017  i4wifi a.s..   Email: sales@i4wifi.cz   Telefon: +420 277 007 500   Přehled kategorií

Doporučujeme také tyto námi provozované servery: www.bezdratovepripojeni.cz, skoleni.i4wifi.cz, www.evbike.cz