Seznam provozovatelů wifi sítí - Bohdanečmapa CR
  • Samnet
    Bohdaneč
    Bezdrátová síť je tvořena několika hlavními uzly (přístupovými body) - access pointy - které jsou navzájem mezi sebou propojeny do jedné sítě. Na tyto uzly se pak připojují jednotliví koncoví účastníci a to jak prostřednictvím klasické kabeláže (v budově, na které je umístěn uzel či koncové klientské zařízení), tak i bezdrátově. Celá síť je připojena v jednom (popř. i více) uzlu k síti Internet prostřednictvím některého z poskytovatelů. Takto koncipovaná síť umožňuje jednotlivým koncovým účastníkům přístup nejen na Internet, ale samozřejmě i komunikaci s ostatními účastníky sítě. Lze ji využít pro sdílení souborů, hraní her či jinou formu komunikace.
  • Hranice.net
    Bohdaneč
    Místní komunitní síť, pokrývá lokality na rozhraní Středních Čech a Vysočiny. Orientujeme se na co nejnižší cenu a postupné zlepšování kvality připojení. www.hranice.net


zpět na výběr kraje nebo města v tomto kraji


 
Copyright 2001 - 2017  i4wifi a.s..   Email: sales@i4wifi.cz   Telefon: +420 277 007 500   Přehled kategorií

Doporučujeme také tyto námi provozované servery: www.bezdratovepripojeni.cz, skoleni.i4wifi.cz, www.evbike.cz